Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Tituly nakladatelství Oeconomica
Kvantitativní nástroje pro Arts Management
Kvantitativní nástroje pro Arts Management
Hana Schollerová, Ondřej Machek
měkká vazba
ISBN 9788024520254
Vydavatel Oeconomica
Kč 234,–
Odkaz koš
Kvantitativní řízení portfolia aktiv
Kvantitativní řízení portfolia aktiv
(vybrané problémy)
Bohumil Stádník
1. vydání
222 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2258-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/08
Kč 448,–
Odkaz koš
Lineární modely
Lineární modely
Josef Jablonský, Milada Lagová
měkká vazba
ISBN 9788024520209
Vydavatel Oeconomica
Kč 169,–
Odkaz koš
MAĎARSKO VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ
e-kniha PDF
344 stran B5, soubor
ISBN 978-80-245-2203-6
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2015
Kč 577,–
Odkaz koš
Maďarsko ve dvacátých letech 20. století
měkká vazba
ISBN 9788024521145
Vydavatel Oeconomica
Kč 824,–
Odkaz koš
Manažerské účetnictví I. - Případové studie a příklady
3. přepracované vydání
A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2226-5
Vydavatel Oeconomica
Kč 200,–
Odkaz koš
Matematické základy informatiky
Matematické základy informatiky
Jan Pelikán, Jiří Henzler, Michal Černý
měkká vazba
ISBN 9788024517780
Vydavatel Oeconomica
Kč 356,–
Odkaz koš
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Alena Králová, Kateřina Berková
měkká vazba
ISBN 9788024521237
Vydavatel Oeconomica
Kč 210,–
Odkaz koš
Metody vědecké práce
Metody vědecké práce
Věra Radváková, Tomáš Löster, Petr Mazouch, Tomáš Sigmund, Kristýna Vltavská
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2249-4
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 107,–
Odkaz koš
Mezinárodní management
Mezinárodní management
Dana Zadražilová
3. přepracované vydání
160 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2219-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/11
Kč 243,–
Odkaz koš
Milan Hodža a střední evropa
měkká vazba
ISBN 9788024521206
Vydavatel Oeconomica
Kč 185,–
Odkaz koš
Modely a metody rozhodování
měkká vazba
ISBN 9788024519814
Vydavatel Oeconomica
Kč 150,–
Odkaz koš
Modely produkčních systémů
měkká vazba
ISBN 9788024519661
Vydavatel Oeconomica
Kč 171,–
Odkaz koš
MS Dynamics CRM 2015 obr není
měkká vazba
ISBN 9788024521176
Vydavatel Oeconomica
Kč 85,–
Odkaz koš
MS One Note 2013
MS One Note 2013
Markéta Kubálková
měkká vazba
ISBN 9788024520551
Vydavatel Oeconomica
Kč 80,–
Odkaz koš
Nástin religionistiky, Přehled dějin náboženství I
měkká vazba
ISBN 9788024519142
Vydavatel Oeconomica
Kč 318,–
Odkaz koš
Nestátní neziskové organizace  (teorie a praxe)
měkká vazba
ISBN 9788024516509
Vydavatel Oeconomica
Kč 478,–
Odkaz koš
O PR. UVEDENÍ DO PUBLIC RELATIONS
O PR. UVEDENÍ DO PUBLIC RELATIONS
Eliška Novotná, Martin Musil
e-kniha PDF
118 stran B5, soubor
ISBN 978-80-245-2174-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2016
Kč 83,–
Odkaz koš
Obchodní jednání a reálie v ruštině
měkká vazba
ISBN 9788024521008
Vydavatel Oeconomica
Kč 175,–
Odkaz koš
Ocenka imuščestva
měkká vazba
ISBN 9788024518503
Vydavatel Oeconomica
Kč 380,–
Odkaz koš
OCEŇOVÁNÍ 2016/1
A4, měkká vazba
Vydavatel Oeconomica
Kč 135,–
Odkaz koš
OCEŇOVÁNÍ 2016/2
A4, měkká vazba
Vydavatel Oeconomica
Kč 135,–
Odkaz koš
OCEŇOVÁNÍ 2016/3
A4, měkká vazba
Vydavatel Oeconomica
Kč 135,–
Odkaz koš
OCEŇOVÁNÍ 2016/4
A4, měkká vazba
Vydavatel Oeconomica
Kč 135,–
Odkaz koš