Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Tituly nakladatelství Oeconomica
Texts for Taxation In the CR And EU
Texts for Taxation In the CR And EU
Jana Tepperová, Hana Zídková
76 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2107-7
Vydavatel Oeconomica
Kč 197,–
Odkaz koš
Texty a jejich interpretace
měkká vazba
ISBN 9788024520131
Vydavatel Oeconomica
Kč 420,–
Odkaz koš
Trénink sociálních a manažerských dovedností - PS
měkká vazba
ISBN 9788024517995
Vydavatel Oeconomica
Kč 100,–
Odkaz koš
Trhy dluhopisů
Trhy dluhopisů
Bohumil Stádník
měkká vazba
ISBN 9788024520841
Vydavatel Oeconomica
Kč 438,–
Odkaz koš
Tvorba a analýza zahraniční politiky
Tvorba a analýza zahraniční politiky
Radka Druláková, Petr Drulák
měkká vazba
ISBN 9788024518152
Vydavatel Oeconomica
Kč 129,–
Odkaz koš
Tvorba aplikací v MS Office Excel
měkká vazba
ISBN 9788024518992
Vydavatel Oeconomica
Kč 400,–
Odkaz koš
Tvorba diplomové práce
měkká vazba
ISBN 9788024517919
Vydavatel Oeconomica
Kč 60,–
Odkaz koš
Učebnice čínského jazyka i. DÍL
měkká vazba
ISBN 9788024517674
Vydavatel Oeconomica
Kč 252,–
Odkaz koš
Učebnice čínského jazyka II. díl
měkká vazba
ISBN 9788024517681
Vydavatel Oeconomica
Kč 196,–
Odkaz koš
Účetnictví I – Sbírka příkladů
2. přepracované vydání
218 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2228-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/10
Kč 195,–
Odkaz koš
Účetnictví I. - Sbírka příkladů a úloh k procvičení
měkká vazba
ISBN 9788024521282
Vydavatel Oeconomica
Kč 65,–
Odkaz koš
Účetnictví podnikatelů v různých právních formách
Účetnictví podnikatelů v různých právních formách
Libuše Müllerová, Michal Šindelář
měkká vazba
ISBN 9788024520414
Vydavatel Oeconomica
Kč 202,–
Odkaz koš
Udržitelné podnikání
Udržitelné podnikání
Dana Zadražilová, kolektiv
měkká vazba
ISBN 9788024518336
Vydavatel Oeconomica
Kč 380,–
Odkaz koš
Upravlenie personalom organizacii
Upravlenie personalom organizacii
Martin Šikýř, Otakar Němec
měkká vazba
ISBN 9788024519333
Vydavatel Oeconomica
Kč 184,–
Odkaz koš
Úvod do filosofie společnosti a dějin
Úvod do filosofie společnosti a dějin
Miroslav Vlček, Miroslav Vacura
měkká vazba
ISBN 9788024520391
Vydavatel Oeconomica
Kč 165,–
Odkaz koš
Úvod Do Filosofie, Vybrané texty
měkká vazba
ISBN 9788024515380
Vydavatel Oeconomica
Kč 145,–
Odkaz koš
Úvod do multimédií
Úvod do multimédií
Stanislav Horný, kolektiv
měkká vazba
ISBN 9788024519876
Vydavatel Oeconomica
Kč 585,–
Odkaz koš
Úvod do praxe mediální komunikace
Úvod do praxe mediální komunikace
Daniel Váňa, Petr Horký
90 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2190-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 106,–
Odkaz koš
Úvod do umělých neuronových sítí
měkká vazba
ISBN 9788024520247
Vydavatel Oeconomica
Kč 100,–
Odkaz koš
Vnitřní bezpečnost Evropské unie - Prostor svobody
měkká vazba
ISBN 9788024518169
Vydavatel Oeconomica
Kč 161,–
Odkaz koš
Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva
měkká vazba
ISBN 9788024521183
Vydavatel Oeconomica
Kč 380,–
Odkaz koš
Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy
1. vydání
152 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2225-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/11
Kč 297,–
Odkaz koš
VYBRANÉ KAPITOLY Z TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÉ STATISTIKY
230 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2184-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/10
Kč 407,–
Odkaz koš
Vybrané texty z pol.  filosofie 1. díl – Koment. čítanka z filosofie
měkká vazba
ISBN 9788024513850
Vydavatel Oeconomica
Kč 124,–
Odkaz koš