Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Tituly nakladatelství Oeconomica
Slovník vybraných Č-R a R-Č ekonomických termínů
měkká vazba
ISBN 9788024519494
Vydavatel Oeconomica
Kč 117,–
Odkaz koš
Sociální politika a sociální systém ČR
měkká vazba
ISBN 9788024520964
Vydavatel Oeconomica
Kč 424,–
Odkaz koš
Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky
1. vydání
66 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2270-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 113,–
Odkaz koš
Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti
měkká vazba
ISBN 9788024517483
Vydavatel Oeconomica
Kč 146,–
Odkaz koš
Stochastické procesy
Stochastické procesy
Václav Kořenář
měkká vazba
ISBN 9788024516462
Vydavatel Oeconomica
Kč 173,–
Odkaz koš
Teorie a praxe dluhopisů I
měkká vazba
ISBN 9788024519197
Vydavatel Oeconomica
Kč 305,–
Odkaz koš
Teorie ekonomických a politických her
Teorie ekonomických a politických her
Martin Dlouhý, Petr Fiala
měkká vazba
ISBN 9788024521244
Vydavatel Oeconomica
Kč 311,–
Odkaz koš
Texts for Taxation In the CR And EU
Texts for Taxation In the CR And EU
Jana Tepperová, Hana Zídková
76 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2107-7
Vydavatel Oeconomica
Kč 197,–
Odkaz koš
Trénink sociálních a manažerských dovedností - PS
měkká vazba
ISBN 9788024517995
Vydavatel Oeconomica
Kč 100,–
Odkaz koš
Trhy dluhopisů
Trhy dluhopisů
Bohumil Stádník
měkká vazba
ISBN 9788024520841
Vydavatel Oeconomica
Kč 438,–
Odkaz koš
Tvorba aplikací v MS Office Excel
měkká vazba
ISBN 9788024518992
Vydavatel Oeconomica
Kč 400,–
Odkaz koš
Tvorba diplomové práce
měkká vazba
ISBN 9788024517919
Vydavatel Oeconomica
Kč 30,–
Odkaz koš
Účetnictví I – Sbírka příkladů
2. přepracované vydání
218 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2228-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/10
Kč 195,–
Odkaz koš
Účetnictví I. - Sbírka příkladů a úloh k procvičení
měkká vazba
ISBN 9788024521282
Vydavatel Oeconomica
Kč 65,–
Odkaz koš
Upravlenie personalom organizacii
Upravlenie personalom organizacii
Martin Šikýř, Otakar Němec
měkká vazba
ISBN 9788024519333
Vydavatel Oeconomica
Kč 184,–
Odkaz koš
Úvod do filosofie společnosti a dějin
Úvod do filosofie společnosti a dějin
Miroslav Vlček, Miroslav Vacura
měkká vazba
ISBN 9788024520391
Vydavatel Oeconomica
Kč 165,–
Odkaz koš
Úvod Do Filosofie, Vybrané texty
měkká vazba
ISBN 9788024515380
Vydavatel Oeconomica
Kč 145,–
Odkaz koš
Úvod do multimédií
Úvod do multimédií
Stanislav Horný, kolektiv
měkká vazba
ISBN 9788024519876
Vydavatel Oeconomica
Kč 585,–
Odkaz koš
Úvod do praxe mediální komunikace
Úvod do praxe mediální komunikace
Daniel Váňa, Petr Horký
90 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2190-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 106,–
Odkaz koš
Úvod do umělých neuronových sítí
měkká vazba
ISBN 9788024520247
Vydavatel Oeconomica
Kč 100,–
Odkaz koš
V silokřivkách mezinárodních vztahů
V silokřivkách mezinárodních vztahů
Mezinárodní postavení, zahr. politika a diplomacie českého státu…
Zdeněk Veselý
546 stran e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2264-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/12
Kč 548,–
Odkaz koš
Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
1. vydání
234 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2280-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 302,–
Odkaz koš
Vybr. kap. z pedagogicko-psychologické a didaktické přípr. VŠ učitelů
1. vydání
116 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2268-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/08
Kč 190,–
Odkaz koš
Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva
měkká vazba
ISBN 9788024521183
Vydavatel Oeconomica
Kč 380,–
Odkaz koš