Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Finance
Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013
200 stran A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87865-03-3
Vyšlo 2013/12
295,–  běžná cena
Kč 266,–  sleva 10 %
Odkaz koš
Advanced Methods of Computational Finance
240 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2207-4
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/11
Kč 538,–
Odkaz koš
Auditing
Auditing
Libuše Müllerová, Vladimír Králíček
2. přepracované vydání
388 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2233-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/05
Kč 498,–
Odkaz koš
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení
Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu
Jana Tepperová
1. vydání
154 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2324-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2019
Kč 292,–
Odkaz koš
Daně v účetnictví u obchodních společností
Daně v účetnictví u obchodních společností
Schémata, příklady a testy
Libuše Müllerová, Jana Skálová
1. vydání
136 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2273-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 166,–
Odkaz koš
Denní obchodování na finančních trzích
160 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-87865-56-9
Vyšlo 2019/10
280,–  běžná cena
Kč 252,–  sleva 10 %
Odkaz koš
Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty
135 stran B5, měkká vazba
ISBN 80-86119-97-1
Vyšlo 2005/11
250,–  běžná cena
Kč 225,–  sleva 10 %
Odkaz koš
Essentials Of Financial Accounting for Non - Specialists
měkká vazba
ISBN 9788024521879
Vydavatel Oeconomica
Kč 200,–
Odkaz koš
Financial Engineering of Bonds
měkká vazba
ISBN 9788024521794
Vydavatel Oeconomica
Kč 369,–
Odkaz koš
Finanční ekonometrie
2. vydání
538 stran B5, pevná vazba
ISBN 978-80-86929-93-4
Vyšlo 2014/09
620,–  běžná cena
Kč 558,–  sleva 10 %
Odkaz koš
Finanční modely
Finanční modely
Koncepty, metody, aplikace
Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý
3. vydání
270 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-86929-91-0
Vyšlo 2013/04
350,–  běžná cena
Kč 315,–  sleva 10 %
Odkaz koš
Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016
Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016
(podnikatelské subjekty)
Monika Randáková, kolektiv
1. vydání
270 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2289-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 202,–
Odkaz koš
Fiscal Policy Intermediate Course
měkká vazba
ISBN 9788024517865
Vydavatel Oeconomica
Kč 243,–
Odkaz koš
Foreign Direct Investment and Investment Policy
Foreign Direct Investment and Investment Policy
Iveta Černá, David Müller, Ludmila Štěrbová
1. vydání
94 stran B5, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2218-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/12
Kč 185,–
Odkaz koš
Fúze a akvizice - Proces nákupu a prodeje firem
měkká vazba
ISBN 9788024521596
Vydavatel Oeconomica
Kč 154,–
Odkaz koš
Goodwill
Goodwill
Principy vykazování v podniku
Vladimír Zelenka
232 stran B5, měkká vazba
ISBN 80-86929-22-1
Vyšlo 2006/12
320,–  běžná cena
Kč 288,–  sleva 10 %
Odkaz koš
International Accounting Practices
měkká vazba
ISBN 9788024520407
Vydavatel Oeconomica
Kč 396,–
Odkaz koš
International Investing and Market Risk in Practical Examples
1. vydání
212 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2267-8
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 264,–
Odkaz koš