Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Právo
Pracovní právo pro ekonomy
Pracovní právo pro ekonomy
Milena Soušková, Michal Spirit
měkká vazba
ISBN 9788024520674
Vydavatel Oeconomica
Kč 432,–
Odkaz koš
Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
1. vydání
234 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2280-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 302,–
Odkaz koš
Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva
měkká vazba
ISBN 9788024521183
Vydavatel Oeconomica
Kč 380,–
Odkaz koš
Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR
měkká vazba
ISBN 9788024519159
Vydavatel Oeconomica
Kč 460,–
Odkaz koš
Základy veřejného práva
Základy veřejného práva
Iva Chvátalová, Hana Marková, Květoslav Žák
měkká vazba
ISBN 9788024519364
Vydavatel Oeconomica
Kč 101,–
Odkaz koš