Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Pedagogika
Dějiny VŠE v Praze I.
Dějiny VŠE v Praze I.
Aleš Skřivan, Andrej Tóth
měkká vazba
ISBN 9788024520681
Vydavatel Oeconomica
Kč 150,–
Odkaz koš
DĚJINY VŠE V PRAZE I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE
e-kniha PDF
242 stran B5, soubor
ISBN 978-80-245-2196-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 105,–
Odkaz koš
DĚJINY VŠE V PRAZE II
DĚJINY VŠE V PRAZE II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v?kontextu vš, výuky ve stř. Evr.
Aleš Skřivan, Andrej Tóth
640 stran měkká vazba
ISBN 978-80-245-2192-3
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 285,–
Odkaz koš
Didaktika ekonomických předmětů
Didaktika ekonomických předmětů
Pavel Krpálek, kolektiv
měkká vazba
ISBN 9788024519098
Vydavatel Oeconomica
Kč 350,–
Odkaz koš
Didaktika účetnictví - Vybrané problémy
měkká vazba
ISBN 9788024521787
Vydavatel Oeconomica
Kč 284,–
Odkaz koš
Didaktika základů ekonomiky
měkká vazba
ISBN 9788024519647
Vydavatel Oeconomica
Kč 256,–
Odkaz koš
Didaktika základů účetnictví
Didaktika základů účetnictví
Miloslav Rotport, Marie Fišerová, Kateřina Berková
měkká vazba
ISBN 9788024518374
Vydavatel Oeconomica
Kč 223,–
Odkaz koš
Ekonomická žurnalistika
Ekonomická žurnalistika
Soňa Křítková, Petra Koudelková
měkká vazba
ISBN 9788024521299
Vydavatel Oeconomica
Kč 226,–
Odkaz koš
Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí PS, psaní PS
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2017-9
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2014
Kč 60,–
Odkaz koš
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví
Alena Králová, Kateřina Berková
měkká vazba
ISBN 9788024521237
Vydavatel Oeconomica
Kč 210,–
Odkaz koš
Metody vědecké práce
Metody vědecké práce
Věra Radváková, Tomáš Löster, Petr Mazouch, Tomáš Sigmund, Kristýna Vltavská
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2249-4
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 107,–
Odkaz koš
Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů
Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů
Pavel Krpálek, Katarína Krpálková
134 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2239-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017/12
Kč 258,–
Odkaz koš
Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností
2. rozšířené a aktualizované vydání
Eva Jarošová, Hana Lorencová
220 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2251-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 358,–
Odkaz koš
Rozvoj profesní kariéry
měkká vazba
ISBN 9788024517964
Vydavatel Oeconomica
Kč 164,–
Odkaz koš
Tvorba diplomové práce
měkká vazba
ISBN 9788024517919
Vydavatel Oeconomica
Kč 30,–
Odkaz koš
Vybr. kap. z pedagogicko-psychologické a didaktické přípr. VŠ učitelů
1. vydání
116 stran A4, měkká vazba
ISBN 978-80-245-2268-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018/08
Kč 190,–
Odkaz koš