Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Ekonomie – Historie
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2224-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 274,–
Odkaz koš
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2221-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 519,–
Odkaz koš