Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Ekonomie – Historie
Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2224-1
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 274,–
Odkaz koš
Dějiny VŠE v Praze II
Dějiny VŠE v Praze II
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v?kontextu vš, výuky ve stř. Evr.
Aleš Skřivan, Andrej Tóth
639 stran e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2334-7
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 219,–
Odkaz koš
History of VŠE I
History of VŠE I
The Path to the Establishment of VŠE in Prague ...
Aleš Skřivan, Andrej Tóth
170 stran e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2255-5
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2018
Kč 466,–
Odkaz koš
Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939
e-kniha PDF
e-kniha, soubor
ISBN 978-80-245-2221-0
Vydavatel Oeconomica
Vyšlo 2017
Kč 519,–
Odkaz koš