••• Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás, že v období 3. 7. 2019 až 30. 8. 2019 budou z provozních důvodů termíny doručení objednávek až tři týdny. Děkujeme za pochopení. •••

 Titul | Autor | ISBN | Vydavatel

  Procházet anotace 

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem eshopu (dále jen "Uživatel"), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Ekopress, s.r.o., (dále je "Správce") IČO 61062529, se sídlem K Oboře 578, Osnice, 252 42 Jesenice, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 43180. Provozujeme e-shop http://www.ekopress.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Správce je právnickou osobou, která provozuje vydavatelství, kamennou prodejnu Knihkupectví Ekopress a internetový obchod http://www.ekopress.cz za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů podléhajícím nařízením GDPR:

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: nakladatelstvi@ekopress.cz a na telefonnímčísle 776 094 472.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Osobní údaje - rozsah a účely zpracování

Evidované osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro pro naplnění těchto účelů.

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresu a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.nákup na eshopu, kontaktování ohledně zakázek, dodání zboží).

Vedení účetnictví

Jste-li Zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy:

Vedení uživatelského účtu

Vaše osobní údaje využíváme za účelem vedení uživatelského účtu. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že účet zakládáte, abyste získali kontrolu nad svými objednávkami, a to po dobu 4 let od poslední objednávky.

Oprávněným zájmem Správce je rovněž zasílání obchodních sdělení (plošných i individuálních) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Správce získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Uživateli.

Doba zpracování na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží je případně i účinnou obhajobou v případě sporu (doba zpracování je pak v tomto případě prodloužená o dobu, po kterou je případný spor veden).

Marketing – zasílání newsletterů

Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od jeho udělení.

Tento souhlas můžete odvolat pomocí e-mail adresy: obchod@ekopress.cz.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našeho eshopu zaznamenáváme vaši IP adresu, ze které stránky přicházíte.

Cookies pro cílení reklamy nebudou zpracovávány.

Náš eshop lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, nebo upravit (viz nastavení vašeho prohlížeče).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

Návazné služby

Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje uživatele třetím osobám, a to pro následující: doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, vyřizování reklamací.

Zaměstanci, spolupracovníci, prodejny

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, jejichž Mlčenlivost řeší poslední bod.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu obchod@ekopress.cz.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Správcem jsou příslušné české soudy.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Platnost od 25. 5. 2018, Ekopress, s.r.o.

Další informace o titulech i nakladatelství získáte na telefonním čísle 776 094 472,
nebo na e-mailové adrese: .